(1)
Segovia-Michi, M.; Cárdenas-Flores, C.; Mock-Ferreyros, A. Confección e apata istal: eporte e n aso. spor 2020, 16, 65-71.