(1)
Torres - Ramos, G.; Díaz - Soriano, A. M.; Pérez - Vargas, L. F.; Chein - Villacampa, S. A.; Ramírez - Sotelo, L.; Blanco - Victorio, D.; López - Ramos, R. P. Estimación e a onicidad e os onductos adiculares e rimeros olares nferiores rimarios tilizando ano tomografía omputarizada (Nano-CT): studio in itro. spor 2020, 19, 5-18.